معماری مجموعه های ورزشی پروسه ای پر هزینه است و شیوه های ساخت برای معماری مجموعه های ورزشی همیشه نیاز به تخصص و دقت بالایی دارند به طوری که اقدامات ضروری برای ترکیب بندی و سیرکولاسیون یک سالن می بایست به درستی صورت بگیرد. از سوی دیگر یک سری موارد مشکل ساز نیز وجود دارد که با ضوابط و استانداردهای مجموعه های ورزشی ناسازگار است و این موارد سبب می شود که در نهایت طراحی و معماری مجموعه های ورزشی کار ساده ای نباشد و حس سبک بودن در معماری مجموعه های ورزشی بسیار مهم است به طوری که کانسپت مجموعه حفظ شود.

ضوابط معماری مجموعه های ورزشی

برای معماری مجموعه های ورزشی چند منظوره نیاز است که یک سری ضوابط و استانداردها به طور دقیق مشخص شود. در ابتدای امر می بایست استانداردهای کلی اماکن ورزشی بررسی شود و نوع ساختمان یا ساختمان ها بررسی شود. اگر تعداد ساختمان مجموعه ورزشی بیش از یک مورد باشد نیاز است که هر ساختمان از نظر کاربردی بررسی شود. ورزشگاه ها دارای استانداردهای کلی هستن بنابراین می بایست استاندارد ورزشگاه نیز محسوب باشد. همینطور می بایست فضاهای جنبی که برای مکان های ورزشی مورد نیاز است بررسی شود. در طراحی و معماری مجموعه های ورزشی نیاز است که وضعیت کف پوش ها مشخص شود. از سوی دیکر سطوح ورزشی خاص می بایست بررسی شود تا سطح مورد نظر مشخص شود. قوانین معماری مجموعه های ورزشی مربوط به سقف و همینطور جایگاه استقرار تماشاچیان در سالن ها اهمیت زیادی دارد و همینطور نیاز به فضایی برای پارکینگ با ورودی مشخص است. در قوانین معماری مجموعه های ورزشی تاکید ویژه ای بر روی ملاحظات محیطی ویژه ورزش شده است و ایمنی لازم برای اماکن ورزشی نیز مشخص شده است همینطور نیا است که مقررات ایمنی از حریق نیز بررسی شود. جداول سالن ها و … می بایست به درستی اندازه گیری شود. از سوی دیگر نیاز است که در طراحی و معماری مجموعه های ورزشی مدیریت جمعیت به شکل دقیق و درستی صورت بگیرد.

معماری مجموعه های ورزشی

موارد مهم در معماری مجموعه های ورزشی

اولین گام مهم در معماری مجموعه های ورزشی تقسیم بندی کلی اماکن است به طوری که هم نوع مکان ورزشی و هم طبقه بندی آن مشخص شود. فضاهای ورزشی می بایست به لحاظ بهره برداری مشخص باشند و البته که نوع فضا در این زمینه اهمیت زیادی دارد. در نهایت نیاز است که اماکن ورزشی بر اساس وضعیت و موقعیت جغرافیایی مشخص شود. کف سالن ها باید مشخص شود و همینطور ویژگی های کفپوش ورزشی نیز می بایست بررسی شود. دیوار سالن های ورزشی باید تعیین موقعیت شوند و مشخصات دیوار اعم از جنس و میزان مقاومت مشخص باشد.

در و پنجره مورد استفاده در معماری مجموعه های ورزشی باید به درستی مشخص باشد. درب و پنجره ها اغلب دارای شرایط مخصوصی هستند و باید با سقف سال ها در تضاد نباشند.

مشخصات و شرایط محیطی اماکن ورزشی نیاز به بررسی دارد و البته که شرایط تامین نور مصنوعی در سالن بسیار مهم است.

از موارد پر اهمیت در خصوص معماری مجموعه های ورزشی انواع عایق کاری است به طوری که سطح عایق به کار رفته بررسی می شود.

همینطور می بایست دمای آب استخر و اماکن و فضاهای ورزشی نیز مشخص باشد در نهایت چگونگی وضعیت امکانات و فضایهای جانبی در ورزشگاه می بایست بررسی شود. ورزشگاه ها اغلب نیاز به بخش رختکن دارند و نیاز است که سرویس های بهداشتی و رفاهی و خدماتی به طور دقیق مشخص باشد. همینطور در معماری مجموعه های ورزشی می بایست اتاق کمک های اولیه نیز انتخاب و استفاده شود. همه موارد گفته شده برای معماری مجموعه های ورزشی می بایست به طور دقیق و ضروری بررسی شود.

معماری مجموعه های ورزشی

معماری مجموعه های ورزشی به صورت استاندارد

چگونگی حفظ و نگهداری اماکن ورزشی اهمیت زیادی دارد و عوامل زیادی را در بر می گیرد. عواملی که وابسته به نوع تسهیلات به کار رفته در محیط ورزشگاه است به صورتی که مدیریت و نگهداری اماکن را بهبود بخشد. همینطور ایمنی و سالمت استانداردهای فضا و تجهیزات ورزشی نیز می بایست بررسی شود و روش های استانداردسازی به طور دقیق بررسی شود.

در معماری مجموعه های ورزشی گاه از متریالی استفاده می شود که با طرح ورزشگاه قدیمی همسان باشد به طوری که از دیدگاه های نوآورانه در این راستا استفاده می شود اما تلفیق بخش های مختلف به صورت خاصی صورت می گیرد و معماری ورزشگاه در یک کالبد اما با واحدهای گسترده تر دنبال می شود. فاصله های افقی باریک ساخته شده در معماری مجموعه های ورزشی بسیار مهم است و سبب می شود که ژست یکپارچه برای طراحی کالبد مورد استفاده قرار بگیرد. مشخص است که طراحی معماری مجموعه های ورزشی می بایست با رویکرد تکرار نشدنی دنبال شود.

در عملیات معماری مجموعه های ورزشی نیاز است که مناسبترین منطقه برای استقرار ساختمان اصلی بررسی شود. همینطور می بایست موقعیت تابش خورشید بررسی شود و ابعاد استاندارد زمین ورزشی بررسی شود. نیاز است که کف سازی سالن های چند منظوره بررسی شود. کف های درجا و ثابت می بایست به طور دقیق بررسی شود. در معماری مجموعه های ورزشی نیاز است که وضعیت چمن مصنوعی بررسی شود و مشخص است بررسی سیستم برق رسانی در سال های چند منظوره و توزیع گرما نیز می بایست به درستی صورت بگیرد. گردش هوا در بخش تماشاچیان می بایست بررسی شود.

فضای رختکن و انبار سالن ورزشی بسیار مهم است. گردش هوا در بخش تماشاچیان بسیار مهم است و می تواند به صورت جدی بررسی شود.

در تعیین ابعاد زمین برای معماری مجموعه های ورزشی بهتر است موقعیت دقیق فضا بررسی شود و ارتباطات فضایی بررسی شود و در نهایت جدارهای داخلی سالن نیز بررسی شود البته که شرایط قرارگیری جایگاه تماشاچیان می بایست به درستی مشخص شده باشد.

برای معماری مجموعه های ورزشی نیاز به مهندس خبره است فردی که بتواند موقعیت دقیق ساختمان را مشخص سازد و به واسطه این بخش بتواند موقعیت دقیق و درستی را شامل شود و البته که همجواری زمین های ورزشی در کنار هم با کاربری مختلف نیز اهمیت زیادی دارد و می تواند از موارد مهم در قوانین معماری مجموعه های ورزشی محسوب شود .

نظر بدهید