معماری مجموعه های تفریحی و توریستی در کنار وجود جاذبه های گردشگری در ایران و نقاط دیدنی ایران بسیار مهم است

نقش معماری در دسته بندی جاذبه های گردشگری انکارناپذیر است. معماری ابزاری است قدرتمند که با استفاده از آن توسعه یگردشگری میسر می شود. آن چه مشهود است انتخاب هتل به عنوان یکی از مکان های اقامتی خوشایند و پرطرفدار،تصمیم گیری مهمی است که نیازمند ارزیابی دقیق بوده و شناسایی معیارهای آن، می تواند راهنمای مناسبی برای مسئولانصنعت گردشگری و هتل داری، برای ارائه ی خدمات اثربخش تر و کسب رضایت گردشگران و همچنین، رهنمودی راهگشابرای ارزیابی دقیقتر و مطلوب تر متقاضیان هتل باشد.