معماری فرودگاه‌ها و ترمینال‌ها نکات زیادی دارد که در طراحی محیط باید بدانها توجه نمود

طراحی و معماری فرودگاه، به واسطه نظم ارتقا یافته طراحی پلان شناخته می‌شود. سیرکولاسیون و عملکرد دقیق بین عرصه‌های فرودگاه از لازمه‌های ضروری چنین کاربری است. اما شاخص‌ترین عواملی که طراحی فرودگاه را برجسته می‌کند، شخصیت، حس درونی، امکانات، ظرفیت و خدمات دهی است که در تسهیل عملکرد این کاربری نقش ایفا می کند. بهترین فرودگاه ها تجربه ای لذت بخش و به یادماندنی از سفر را برای اشخاص ایجاد می‌کنند و می‌بایست از عامل دعوت کنندگی منحصربه فردی برخوردار باشند. پایانه‌های حمل و نقل هوایی می‌توانند محیط‌های مختلفی را ارائه دهند، و فضاهای زیادی برای مشتری جهت کشف و تجربه را خلق نمایند. طراحی یک فرودگاه شاخص دارای ریشه‌های بومی-منطقه‌ای است و به واسطه کانسپت‌های بصری که با تاثیرپذیری از منطقه یا محل ساخت آن تاثیر پذیرفته قابل شناسایی خواهد بود.