نکات مهم در ساخت و اجرای برکه مصنوعی به همراه باید و نباید‌ها و مزایا و معایب آبگیر‌ها و آبنماها

به نکات زیر باید دقت نمایید که در مقالات وبسایت بدان‌ها بطور کامل اشاره شده است: شکل و فرم برکه - موقعیت و مکان برکه - گیاهان مناسب برای برکه - ماهی‌ها و سایر آبزیان - نورپردازی برکه - محوطه‌سازی برکه - برکه‌های بالاتر از سطح زمین