نکات مهم در ساخت روف گاردن به همراه باید و نباید‌های باغ بام و مزایا و معایب بام سبز

به نکات زیر باید دقت نمایید که در مقالات وبسایت بدان‌ها بطور کامل اشاره شده است: عایق‎های روف گاردن، آگاهی کافی در مود نوع ریشه درختان و گیاهان مورد استفاده در روف گاردن، احتمال آسیب رساندن ریشه گیاهان به عایق بام، عدم محاسبه بار ایجاد شده بر روی سقف در زمان طراحی اولیه سازه، استفاده از زمین‌های بلا استفاده، زیبایی سازی منظره، دوستدارمحیط زیست، نوردهی مناسب، عدم دستیابی حیوانات، گیاهان مناسب برای روف گاردن