نکات مهم در محوطه‌سازی به همراه باید و نباید‌ها و مزایا و معایب محوطه‌سازی

به نکات زیر باید دقت نمایید که در مقالات وبسایت بدان‌ها بطور کامل اشاره شده است: تعیین نقاط نشانه و مبدا - تخریب - پاک کردن سطوح از گیاهان و درختان - پر کردن چاه‌ها - جلوگیری از نفوذ آب به محوطه - تامین آب کشاورزی و شهری - مسطح کردن محوطه - زهکشی محوطه - زهکشی زیرزمینی - کف‌سازی محوطه - نورپردازی محوطه