معماری مدارس،مراکز آموزشگاهی و دانشگاهها و موسسات علمی آموزشی را به متخصصان این حوزه بسپارید

بدون تردید، یکی از ارکان اساسی تکوین، توسعه و انتقال عناصر فرهنگی جامعه، نظام آموزش و پرورش آن است. نظام آموزش و پرورش دارای چهار رکن ساختار آموزشی، تعلیم‌دهنده، تعلیم‌گیرنده و محیط آموزشی است. بنابر این اگر دانشجویان دانشگاههای خارج از کشور حس خوبی از آن محیط ها دارند بدون شک یکی از دلایل آنست که بدلیل نگاه بیزینسی و اقتصادی به دانشگاه ها در کنار مباحث سیاسی اجتماعی، نیم نگاهی نیز به بحث معماری دانشگاه ها و مراکز آموزشی و کالج ها شده است.