نکات مهم در ترمووود به همراه باید و نباید ها و مزایا و معایب ترمو وود

به نکات زیر باید دقت نمایید که در مقالات وبسایت بدان‌ها بطور کامل اشاره شده است: پیچ ننمودن چوب ترمو مستقیم بر روی فلز - فواصل پیچ‌های نصب چوب نما به زیرسازی چوبی ترمو، وسط تا وسط، حدود ۶۰ سانتیمتر باشد. این فاصله در مورد چوب های دکینگ حدود ۴۰ سانتیمتر باشد - فواصل پیچ های نصب چوب نما به زیرسازی چوبی از کله چوب تا وسط اولین پیچ بین ۴ تا ۶ سانتیمتر باشد - فاصله الوارهای نما از یکدیگر در فصول بهار و پاییز حدود ۵ میلیمتر، فصل تابستان ۷ میلیمتر و در فصل زمستان حدود ۳ میلیمتر باشد- فواصل چوب های نما در نمای لووری یا نرده بانی از یکدیگر به درخواست کارفرما می باشد، ولی باید در نظر گرفت که در این موارد سطح زیرین نما هم پیداست و نیاز به پوشش مرتبط دارد - پیچ برای نصب چوب‌های نمای الواری یا دکینگ روی زیرسازی چوبی باید از جنس گالوانیزه یا استیل با طول حداقل ۵ سانتیمتر و با گام چوب باشد - پیچ برای نصب چوب‌های نمای لووری روی زیرسازی چوبی باید از جنس گالوانیزه یا استیل با طول حداقل ۷ سانتیمتر و با گام چوب باشد - پیچ از روی نمای لوور تنها برای چوب های با ضخامت کمتر از ۵ سانتیمتر توصیه می گردد. برای ضخامت بیشتر می بایست از نبشی مخصوص استفاده شده و یا از پشت پیچ شوند - در هر اتصال، نصب ۲ پیچ به صورت متقارن از چوب نما به چوب زیرسازی توصیه می گردد - چوب در مرحله اول سعی می‌کند در درازا افزایش طول پیدا کند و اگر نتوانست، در عرض می‌تابد. لازم است که مطمئن شوید چوب‌ها، فضای مورد نیاز برای بازی در طول را داشته باشند. به عبارت دیگر در انتهای کار حداقل ۱ سانتیمتر فاصله با دیوار داشته باشند. این موضوع برای درب‌های پارکینگ که طول چوب کوتاهتری دارند می‌تواند به ۳ میلیمتر از هر طرف کاهش یابد.