قلب تپنده ویلاهای شمالی روف گاردن است. همین فضای سبز دوست داشتنی که با آلاچیق های خاص خود دل همه مسافران را آب کرده است. ساخت روف گاردن در ویلا نیاز به دقت در امور مخصوص ضوابط خاص خود دارد مشخص است که برای طراحی روف گاردن در ویلا نیاز است متراژ ویلا و شرایط مربوط به هر بخش بررسی شود.

ضوابط ساخت روف گاردن در ویلا

دقت کنید که کارفرما برای ساخت روف گاردن در ویلا نیاز است که مجوز لازم از شهرداری دریافت نماید و این موضوع در لیست فرمان ساخت ساختمان قرار می گیرد مشخص است که اجرای روف گاردن ها به واسطه موقعیتی که دارد بررسی می شود. افرادی که با مراجعه به شهرداری برگه دستور روف گاردن دریافت می کنند می توانند آن را به پروانه ساخت خود الصاق نمایند. 

طبق قوانینی که از سوی شهرداری برای ساخت روف گاردن در ویلا به دست ما رسیده است به ازای اجرای هر متر مربع فضای سبز گسترده نیاز است که وسعت مجاز به میزان یک متر مربع افزوده شود. در صورتی که فضای سبز نیمه فشرده استفاده شده باشد به ازای هر متر مربع، وسعت 2 متر مربعی در نظر گرفته می شود. در صورتی که فضای سبز فشرده باشد وسعت مجاز به میزان 3 متر مربع افزوده خواهد شد. این رویکرد برای روف گاردن های ساختمانی نیز لحاظ می شود. 

دقت کنید که برای ساخت روف گاردن در ویلا نیاز است که از موقعیت اضافی استاندارد استفاده شود و بهتر است که فضای اضافی بر اساس نوع گیاهان و شرایط گیاهان بررسی شوند. 

ساخت روف گاردن در ویلا

مراحل ساخت روف گاردن در ویلا

برای زیرسازی روف گاردن در ویلا نیاز است که محاسبات سازه ای ساختمان صورت بگیرد به طوری که نحوه شبکه بندی اهنی لحاظ شود و در نهایت از شبکه بندی های مربعی استفاده می شود. زیرسازی به کار رفته به صورت کروم بندی و ایزولاسیون است. کروم بندی و اجرای شیب اغلب به سمت چاپ خروج آب در نظر گرفته می شود تا موقعیت آبیاری چمن ها و گیاهان به خوبی صورت بگیرد. خمینطور می بایست برای شیب بندی مناسب از ایزولاسیون نیز استفاده کرد و در این راستا هم ایزوگام استفاده می شود و از ورق های عایق مناسب استفاده خواهد شد. مشخص است که انتخاب جنس مورد نظر در این زمینه بر اساس نوع منطقه و شرایط آب و هوایی مشخص می شود. 

پس از اینکه اجرای شیب بندی و ایزولاسیون به طور دقیق صورت گرفت نیاز است که شبکه بندی آهنی دنبال شود و نیاز است که تاسیسات برقی و مکانیکی اجرا شود. شبکه بندی های اجرا شده بر اساس شرایط ضد زنگ بودن برای پوشش استفاده می شود و اجرای آن به واسطه ابعاد 30 الی 40 سانتی در نظر گرفته می شود که بسته به نوع طراحی است. 

اجرای تاسیسات برای ساخت روف گاردن در ویلا بسیار مهم است نیاز است که لوله های آب از فلکه اصلی به سمت پشت بام برسند و در نهایت بسته به نوع طراحی باکس گل و گیاهان نیاز به ایجاد فضای آبیاری بر اساس زیر شبکه های اهنی است. روند ساخت روف گاردن در ویلا با سیستم مه پاش نیز همراه است به طوری که قسمت های مختلفی را در نظر میگیرد و از شلنگ های مخصوص مه پاش و سایر وسایل متصل به آن استفاده می شود مشخص است که وضعیت آبیاری در این زمینه اهمیت زیادی دارد. 

برای لوله های برق از سیستم مشخصی استفاده می شود به طوری که سبب می شود روند نورپردازی به طور دقیق اجرا شود و این موضوع نیاز به برق کشی مناسب دارد. نورپردازی های صورت گرفته بر روی دیوارها و هم کف ها نیز بررسی شده اند. وضعیت پمپ سیستم آبیاری در این زمینه استفاده می شود و آلاچیق ها گرم شوند. 

روف گاردن در ویلا

اجرای باکس های روف گاردن در ویلا

برای اجرای باکس های گیاهان روف گاردن در ویلا نیاز است که قوطی های آهنی مخصوص استفاده شود و پروسه آهن کشی به طور دقیق صورت بگیرد در هر صورت باکس های استفاده شده می بایست ضد زنگ باشند و نیاز است که از ورق های گالوانیزه 3 میلی متر کاملاً پوشش داده شود. خم کاری ورق ها بر اساس ابعاد مشخص در نظر گرفته می شود و نیاز است که باکس ها چندین سوراخ ایجاد شود به طوری که آب حاصل از آبیاری گل و گیاهان عبور مناسبی داشته باشند. عمق مناسبی که برای کاشت گل و درخت در نظر گرفته می شود نباید از 50 سانتی متر کمتر در نظر گرفته شود. 

نیاز است که در داخل این باکس ها از ورق لایه های عایق شده استفاده شود به طوری که خاک مناسب در داخل باکس ها ریخته شود و گیاهان مورد نظر کاشته شود. 

دقت شود که نیاز است شلنگ مخصوص سیستم های بیاری می بایست آماده باشند و در زمان مشخص روشن شوند به طوری که در روز اول کاشت گل ها باید غرق در آب باشند. 

نصب ورق پانچ ساخت روف گاردن در ویلا

همانطور که توضیح داده شد در ابتدا نیاز به طراحی شبکه آهنی است و می بایست از ورق پانچ 3 میلی متری در آن استفاده شود به طوری که پروسه جوشکاری به طور دقیق صورت بگیرد. سپس نیاز است که قسمت هایی از آن در کف و چوب ترمو و آلاچیق ها استفاده شود و در نهایت می بایست از ورق پانچ با چمن مصنوعی استفاده شود به طوری که چوب در وضعیت زیرساز به کار برود و سپس روی آن از چوب ترمو استفاده شود. در این زمان بر اساس نقشه طراحی روف گاردن در ویلا نیاز است که موقعیت دقیق آلاچیق ها و نورپردازی ها صورت بگیرد و جانمایی در وضعیت خوبی ارزیابی شود. 

مشخص است که برای احداث روف گاردن در ویلا نیاز به موقعیت بندی دقیقتر است و می تواند سطح بین المللی مخصوصی در نظر گرفته شود در هر صورت مشخص است که وضعیت ساخت روف گاردن ها به واسطه موقعیت مشخص هر بخش تعیین موقعیت می شود و می تواند قالب مخصوص به خود داشته باشد. البته که سطح بین المللی در این راستا دخالت دارد و می تواند برخی از طرح های جدید را نیز در بر بگیرد که بسیار مهم است.

نظر بدهید