نکات مهم در دیوار سبز به همراه باید و نباید های دیوار گیاهی یا همان دیوار زنده و مزایا و معایب گرین وال

به نکات زیر باید دقت نمایید که در مقالات وبسایت بدانها بطور کامل اشاره شده است: دیوار سبز مدولار-دیوار سبز کابلی-دیوار سبز شبکه ای-نمد پلیمری-دیوار سبز هیدروپونیک-موقعیت اقلیمی و اکولوژیک سایت شامل نور، دما، رطوبت محیط، شدت وزش باد، ارتفاع محیط و …-بررسی گونه های مختلف گیاهی؛ در صورت انتخاب گونه های گیاهی ناسازگار با محیط، هزینه های نگهداری دیوار به دلایل مختلف چون خشکی یا نیاز به آب فراوان، آفات گیاهی و نوسان های دمایی بسیار بالا خواهد رفت.آفات گیاهی