درباره این پروژه

هدف اصلی این پروژه ایجاد پرگولا با چوب پلاست همچنین آلاچیق سنتی چوبی در کنار المان های فضای باز همچون آتشدان در فضای باز ویلایی لاکچری و لوکس در کنار مبلمان های فضای باز آرنی لند بود که تیم آرنی تمام تلاش خود را جهت ارائه یک کار با کیفیت نموده و یقینا به موفقیت رسیدند.

آرنی لند مجری معماری فضاهای تفریحی و شهربازی ها

آرنی لند مجری معماری فضاهای تفریحی و شهربازی ها

آرنی لند مجری معماری فضاهای تفریحی و شهربازی ها
آرنی لند مجری معماری فضاهای تفریحی و شهربازی ها

آرنی لند مجری معماری فضاهای تفریحی و شهربازی ها

آرنی لند مجری معماری فضاهای تفریحی و شهربازی ها
آرنی لند مجری معماری فضاهای تفریحی و شهربازی ها

آرنی لند مجری معماری فضاهای تفریحی و شهربازی ها

آرنی لند مجری معماری فضاهای تفریحی و شهربازی ها
آرنی لند مجری معماری فضاهای تفریحی و شهربازی ها

آرنی لند مجری معماری فضاهای تفریحی و شهربازی ها

آرنی لند مجری معماری فضاهای تفریحی و شهربازی ها
آرنی لند مجری معماری فضاهای تفریحی و شهربازی ها

آرنی لند مجری معماری فضاهای تفریحی و شهربازی ها

آرنی لند مجری معماری فضاهای تفریحی و شهربازی ها
تمام تلاش بر پیشرفت و اتمام پروژه ای با کیفیت با توجه به بودجه مشتری بود که با کمک خدا سربلند شدیم.
کیانیان
مدیر پروژه