مختصری از این پروژه

در این پروژه از دیوار سبز، آبنما و کفپوش و نمای چوب پلاست استفاده نمودیم

آبنما

آبنمای زیبایی در این پروژه به دستان مهندسین آرنی لند با چوب پلاست طراحی و اجرا شد

دیوار سبز

دیوار سبز گیاهی زنده استفاده شده در پروژه تینکست با بهره گیری از چوب پلاست

کفپوش

کفپوش استفاده شده در تی نکست
آبنمای پروژه تی نکست
حساسیت این پروژه بدلیل ایجاد یک اکوسیستم در محیط کار خیلی زیاد بودو مباحث سیرکولاسیون آب شدیدا مورد توجه قرار گرفت
مهندس آرانی