اصول استاندارد معماری پایانه های حمل و نقل هوایی

معماری پایانه های حمل و نقل هوایی وابسته به نظم است. هرچه نظم به کار برده شده در این موقعیت ارتقا داشته باشد طراحی پلان ها پسترده تر بوده و از اهمیت بیشتری برخوردار است. مشخص است که سیرکولاسیون و عملکرد دقیق می بایست در نظر گرفته شود. لازمه های ضروری در این راستا حائز اهمیت است. شاخص ترین عواملی که سبب می شود طراحی فرودگاه ها به صورت حرفه ای بررسی شود وابسته به امکانات و ظرفیت و خدمات دهی فرودگاه و همینطور شخصیت و حس درونی طراح است. مشخص است که بهترین فرودگاه ها اغلب در ذهن مسافران یک تجربه ای لذت بخش فراهم می سازند. در معماری پایانه های حمل و نقل هوایی نیاز است که محیط های مختلفی کشف شود و فضاهای زیادی برای مشتریان در راستای کشف در نظر گرفته شود. شاخص های بومی و منطقه ای در این معماری باید دقیق باشد و کانسپت های بصری در این زمینه بررسی شود.

بیشتر بدانید

ارزیابی قوانین معماری فرودگاه ها

در دنیای امروزه که زندگی بسیار در حال رشد است حل مسائل مربوط به حمل و نقل هوایی بسیار مهم است. قوانین معماری فرودگاه ها مشخص است و هر بخش به واسطه سطح نیاز و تقاضا طراحی می شود. در هر صورت فرودگاه ها نقش اساسی در ابعاد حمل و نقلی دارند و این موضوع سبب می شود که طراحی این بخش اهمیت زیادی داشته باشد. مسافر و فرودگاه و هواپیما سه چرخه مرتبط به هم هستند و این موضوع اهمیت زیادی دارد. معماری فرودگاه ها و ترمینال ها باید در بهترین حالت دسته بندی شود و موقعیت هر بخش به واسطه هدف آن طراحی شود.

بیشتر بدانید