جنس فلاور باکس و کاربرد هر یک

فلاور باکس ها در واقع همان گلدان هایی هستند که به زبان بین المللی کاربرد بیشتری دارند برخی از افراد نیز به این محصول جعبه گل می گویند به طوری که در اشکال مختلفی طراحی و ساخته شده است. جنس فلاور باکس ها بر اساس موقعیت نصب آن دسته بندی شده است برخی از آنها جنبه باغچه متحرک دارند، برخی دیگر برای تراس و معابر استفاده می شود و در نهایت نیز در روف گاردن ها بهترین گزینه محسوب می شوند. مشخص است که گل آرایی و کاشت درختچه های تزئینی در این زمینه از اهداف مهمی محسوب می شود. فلاور باکس ها در بهترین موقعیت قرار می گیرد و روند آبیاری آنها نیز به صورت دستی و اتوماتیک است. در انتخاب جنس فلاور باکس بهتر است مشاوره های لازم صورت بگیرد.

بیشتر بدانید

معماری مراکز هنری و گالری ها

معماری مراکز هنری قطعاً نیاز به رعایت اصل غافلگیری دارد. در هنر غافلگیری و خلاقیت همیشه یک تاز است. در این راستا طراح باید تفکری عجیب داشته باشد. معماری مراکز هنری وابسته به اصول هنری است و هنر دریایی بی کران است که قطعاً سبب می شود به بهترین هدف ممکن دست یابد. در طراحی معماری مراکز هنری نیاز است که یک میدان اصلی در نظر گرفته شود، از سوی دیگر نیاز به فضای مجموعه ای است به طوری که اتصال در هر بخش آن دیده شود. گسیختگی در فضای هنری بسیار ریسک پذیر است اما معماران بزرگ در این زمینه به نسبت شرایط مخصوصی از این فضا استفاده می کنند.

بیشتر بدانید